marți, 29 noiembrie 2011

Cele 5 revoluţii

Notă:
Nu luăm în calcul termeni ca dreapta sau stânga(cu referire la opiniile politice), dar îi vom folosi pentru a nu deruta eventualii cititori.

1) Revoluţia naţionalistă
Într-un moment în care capitalismul internaţional restricţionează tot mai mult suveranitatea naţiunilor, forţăndu-le să permită influenţa directă şi indirectă prin instituţii ca FMI şi Banca Mondială, pentru a se conforma cu nevoile de pe piaţa mondială capitalistă, relevanţa problemei naţionale este în creştere peste tot în lume .

Vedem naţiunea ca o comunitate naturală, care se bazează pe pilonii de cultură, tradiţie, limbă, origine şi patrimoniu comun istoric. Din acest motiv, milităm pentru un nou tip de naţionalism, care nu divide naţiunile şi oamenii pe baza de apartenenţă ca "superior" şi "inferior", ci se bazează pe convingerea că fiecare naţiune ar trebui să aibă dreptul de a-şi determina destinul, fără amestec din afară. Pentru Germania, acest lucru înseamnă o luptă pentru independenţa faţă de NATO şi UE, şi o solidaritatea cu toate popoarele care luptă pentru eliberarea lor. Naţionalismul de stânga aşa cum este reprezentat de o mare parte dintre mişcările de eliberare naţională, îndreptat împotriva şovinismului şi a imperialismului, este o componentă integrantă din programul nostru.


2) Revoluţia socialistă
Având în vedere că libertatea popoarelor şi a naţiunilor este în pericol din cauza intereselor economice ale clasei capitaliste, problema naţională nu poate fi făcută separat de o problemă a claselor. Prin urmare, este necesar o unitate pentru eliberarea naţională şi lupta anti-capitalistă.

Milităm pentru caracteristicile naţionale corespunzătoare, calea spre un socialism al secolului XXI, cu un drept colectiv al poporului cu privire la gestionarea mijloacelor publice de producţie, distribuţia echitabilă a surplusului valorilor obţinute pentru luptă de clasă a tuturor muncitorilor(în funcţie de salariu) împotriva capitalului şi a aliaţilor săi. Această luptă de clasă nu este un scop în sine pentru noi, pentru că inamicul nostru real nu este o clasă, ci sistemul capitalist.

În aceeaşi ordine de idei, ne distingem de modelul socialismului de stat, care în esenţă nu este nimic mai mult decât un capitalism de stat birocratic, care doar înlocuieşte dominaţia capitalistă de operare, cu una birocratică. În schimb, vedem scopul nostru în crearea unui socialism naţional de democratizare a economiei. Democraţia economică este pentru noi esenţă tuturor structurilor şi proceselor economice prin care se va putea inlocuii democraţia elitelor.

3) Revoluţia ecologistă
Una din problemele majore a zilelor noastre, este relaţia tensionată dintre om şi natură. Ideologia burghez-liberală, cu indivualismul ei auto-distructiv, descompunerea, materialismul şi consumul frenetic dar şi secolele de oprimare religioasă au smuls omul de la implicarea lui în ciclurile naturale ale pământului nostru, devenind astfel responsabili pentru dezastrul ecologic ce se arată la orizont. Odată cu apariţia unei viziuni materialiste asupra lumii, ne-am jefuit singuri, şi-am pierdut sentimentul nostru de respect pentru mediul înconjurător.

Noi, prin urmare, milităm pentru o nouă politică profundă-ecologică cu abordări bioregionale, care nu se limitează doar la măsuri reformiste pur tehnice de conservare a naturii, ci una care să solicite o revoluţie radicală a conştiinţei umane. Pornind de la principiul general uman, scopul este re-clasificarea persoanelor în structura de ansamblu a ciclului de viaţă natural şi cosmic.


4) Revoluţia culturală
Exercitarea capitalului multinaţional pentru proiectul "O singură lume", stabilită pe baza legilor pieţelor şi profitului, alături de utilizarea de mijloace moderne de comunicare şi de expansiune rapidă a pieţei globale, crează o formă specială de imperialism, care se manifestă chiar mai clar decât în trecut : imperialismul cultural, care ameninţă să elimine diferenţele şi deosebirile dintre popoare şi culturi în favoarea unei unităţi standardizate, planificate, de oameni manipulaţi.

Milităm pentru o reînnoire culturală a oamenilor şi împotriva tuturor tendinţelor de luptă de unificare universală, şi a colonizării culturale în detrimentul propriei naţiuni. În acelaşi timp ne opunem principiului capitalist de înstrăinare, care se află sub masca de umanitarism de "cetăţean al lumii", faţă de principiul rădăcinilor culturale, regionale şi a identităţii naţionale.

Pe baza cunoştinţelor ştiinţifice actuale, avem în vedere identitatea etno-culturală ca o expresie şi ca un mijloc de a crea o interacţiune socială umană, aceasta interacţiune va sta la baza unei societăţi deschise, orientate spre viitor şi durabile unde activitatea liber-creativă va fi mijlocul de auto-împlinire şi modul de motivarea pentru a servi societatea. Respectul pentru cultura fiecaruia, este baza absolută pentru o coexistenţa respectuoasă a culturilor şi o atitudine prietenoasă faţă de celelalte popoare.


5) Revoluţia democratică
Parlamentarismul burghezo-liberal, precum şi dictatura comunistă sau fascistă de stat au eşuat lamentabil în faţa provocărilor naţionale şi internaţionale. Dreptul popoarelor la auto-determinare necesită o nouă formă de democraţie bazată pe o interacţiune directă.

Milităm pentru o democraţie socialistă descentralizată, în care puterea este obligată să se raporteze cerinţelor naţiunii, iar funcţionarii acesteia trebuie să fie aleşi la toate nivelurile. Acelaşi principiu să se aplice la auto-guvernarea comunităţilor locale şi a regiunilor într-o alianţă a suveranităţii şi a naţiunii Germane libere.

Împreună pentru un viitor mai bun!
Pentru un socialism al popoarelor!

Netzwerk Sozialistische Nation